Namaz Kılmanın Önemi

Namaz, Allah’a dua etmek, ibadet etmek, bağışlanma dilemek anlamlarına gelir.

Allah’a yakınlaşmanın aracıdır ve O’nun bize verdiği nimetlere karşı bir şükürdür.

Kur’an-ı Kerimde geçen bazı ayetlerde namaz hakkında şöyle nelilmiştir;

“Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.” (Bakara Sûresi 43)

“Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız, Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür.” (Bakara Sûresi 110)

Namaz Kılmanın Önemi Hakkındaki Hadisler

Bir adam Peygamber’e, “Amellerin/İbadetlerin en faziletlisi hangisidir?” diye sordu. Efendimiz, “Vaktinde kılınan namazdır…” buyurdu. (Buhârî, Tevhîd, 48)

“(Kıyamet gününde) kulun ilk önce hesaba çekileceği şey, namazdır…” (Nesâî, Muhârebe, 2)

“Büyük günah işlenmedikçe beş vakit namaz ve iki cuma, aralarındaki günahlara kefarettir.” (Müslim, Tahâret, 14)

Niçin namaz Kılarız?

Bizi yaratan ve yaşatan Yüce Allah’a yakınlaşmak ve O’na olan bağlılığımızı ve sevgimizi göstermek için kılarız.

Rabbimizin bize verdiği sağlık, mutluluk, sevgi gibi nimetlere teşekkür etmek ve O’nun hoşnutluğunu kazanmak için namaz kılarız.

Allah bize güzel davranışları ve iyi alışkanlıkları tercih etmemize yardım ettiği için namaz kılarız.

Allah emrettiği için yani farz bir ibadet olduğu için kılarız.

Namaz Bize Ne Kazandırır?

Allah’ı en güzel şekilde anmamızı sağlar.

Bizi günahlardan temizler.

Birlikte yaşama ve dayanışma bilincimizi geliştirir.

Zamanı iyi kullanmamızı öğretir.

Temizlik alışkanlığı kazandırır.