Cezm Cezm

Cezm, üzerinde bulunduğu harfi bir önceki harfe bağlar ve bir önceki harfin harekesiyle birleştirerek okutur. Cezim’in Arapçadaki adı Sükun’dur.
Cezm’in görevi üzerine geldiği harfi, bir önceki harfe bağlayarak okutmaktır.

ÖRNEK KELİMELER