İlk Kelimelerimi Okuyorum

Ses Benzerliği Olan Harfler

ت  harfi ince bir ses verirken ط  sesi kalındır.

ث  harfi peltek, س  harfi bizdeki se’ye benzer, ص  harfiyse kalın okunur.

ح  harfi boğazdan, خ  harfi hırıltılı, ه  ise bizdeki he’ye benzer.

د  harfi bizdeki de’ye benzer, ض  harfinin kendine has bir okunuşu vardır.

ذ  harfi peltek, ز  harfi bizdeki ze’ye benzer, ظ  ise kalın ve peltektir.

ق harfi kalın, ك harfiyse ince ve bizdeki ke’ye benzer.