Harekeler

Arap alfabesindeki tüm harfler sessizdir ve kendi başına okunmaz. Harfler, altına veya üstüne gelen aşağıdaki işaretlerle seslendirilirler. Bu işaretlere hareke denir, harekeler 3 tanedir.

Üstün Ustun-65px50

Harfin üzerine gelen üstün işareti mavi kutudaki ince harfleri e sesi ile, yeşil kutudaki kalın harfleriyse a sesi ile okutur.

İlk kelimelerimizi okuyalım.
Aşağıda bir kelimeyi oluşturan harflerin önce ayrı ayrı, sonra da bitişik yazılışları verilmiştir.

Esre Esre-65px50

Harfin altına gelen bu işaret mavi kutudaki ince harfleri i sesi ile, yeşil kutudaki kalın harfleriyse ı ile i arası bir sesle okutur. Kalın harflerin esreli okunuşu ı sesi ile başlar i sesiyle biter. Sitemizde bu ses ı olarak yazılacaktır.

Aşağıda bir kelimeyi oluşturan harflerin önce ayrı ayrı, sonra da bitişik yazılışları verilmiştir.

Ötre Otre-65px50

Harfin üstüne gelen ötre işareti mavi kutudaki ince harfleri çok ince olmayan ü sesiyle (u ile ü arasında bir ses), yeşil kutudaki kalın harfleriyse u sesi ile okutur.

Aşağıda bir kelimeyi oluşturan harflerin önce ayrı ayrı, sonra da bitişik yazılışları verilmiştir.

Arapçada, Türkçedeki gibi ince ü sesi yoktur. Ötre harekeli ince harfleri okurken dudaklarımızı üzüm, bülbül, düdük kelimelerindeki gibi öne doğru fazla uzatarak, çok ince okumamalıyız. Bu harflerin okunuşlarını hocamızdan tekrar tekrar dinlemeliyiz.