Elif Ba – Harflerin Durumları

Bildiğiniz gibi Türkçede büyük ve küçük harfler birbirinden farklı yazılır. Arapçada da harflerin yazılışları; başta, ortada ve sonda olmasına göre değişir.
Bu sebeple Kur’an’ı okuyabilmek için harflerin bu sayfadaki diğer yazılışlarını da bilmemiz gerekir.

Mobil cihazlarda tablonun tamamını görüntülemek için lütfen tabloyu sağa veya sola kaydırınız.

Mobil cihazlarda tablonun tamamını görüntülemek için lütfen tabloyu sağa veya sola kaydırınız.

Harf İsmi Sonda Ortada Başta Yalın
Elif ـا ـا ا ا
Be ـب ـبـ‎ بـ‎‎ ﺏ‎
Te ـت ـتـ‎ تـ‎‎ ت
Ṡe ـث ـثـ‎‎ ثـ‎‎‎ ﺙ‎‎
Cim ـج ـجـ‎ ‎‎جـ ج‎
He ـح ـحـ‎ ‎‎حـ‎ ح‎
Ha ـخ‎ ـخـ خـ‎‎ خ
Del ـد ـد‎
Żel ـذ‎ ـذ‎ ذ ذ
Ra ـر ـر ر ر
Zey ـز ـز ز ز
Sin ـس ـسـ سـ
Şin ـش ـشـ شـ
Sad ـص ـصـ صـ ص
Dad ـض ـضـ ضـ ض
Ta ـط ـطـ طـ ط
Ża ـظ ـظـ ظـ ظ
Ayn ـع ـعـ‎ عـ ع
Ğayn ـغ ـغـ‎ غـ غ
Fe ـف ـفـ‎ فـ‎ ف
Kaf ـق ـقـ قـ ق
Kef ـك ـكـ كـ ك
Lem ـل ـلـ لـ ل
Mim ـم ـمـ مـ م
Nun ـن‎ ـنـ ﻥ‎
Vav ـو‎ ـو و و
He ‎ﻪ ﻫ‎ ه – ﻫ
Lam-Elif
Ye ـي ـيـ ﻯ – ﻱ

Kendinden Sonrakine Bitişmeyen Harfler

Aşağıdaki harfler kendinden sonra gelen harf ile bitişmez. Okurken birbirine benzeyen harflerin karışmaması için bu harflerin bilinmesi önemlidir.